Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 16.8.2020 đến 23.8.2020
Ngày đăng: 15/08/2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 16.8.2020 đến 23.8.2020 

 

THÁNG TÁM 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình họ, luôn được bình an.

 

16           27        X         CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28. (Không cử hành lễ thánh Stêphanô Hungari).

Ngày chầu lượt: các giáo xứ Bến Đá, Long Hương và Xuân Trường.

17           28        X         Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Nguyễn Quang Hóa (2006)

– Cha Đaminh Hoàng Quốc Hùng (2006)

– Cha Vinhsơn Nguyễn Huy Quang (2006)

18           29        X         Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Lam Sơn (2011).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Vinhsơn Đoàn Kim Thanh (2001)

19           01.07   X         Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr). Ed 34,1-11; Mt 20,1-16.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Vinhsơn Trương Đức Sinh (1957)

20           02        Tr         Thứ Năm. Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Maximô Đỗ Chính Thống, OC (1954)

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Saviô Hoàng Đệ (1984)

21           03        Tr         Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Gioan-Phanxicô Vũ Hùng Lãm (1994)

22           04        Tr         Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

Ngày bổn mạng: giáo xứ Sơn Hòa.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Giuse Phạm Thanh Bình, SDB (2014)

– Cha Vinhsơn Nguyễn Ngọc Thiện, SDB

23           05        X         CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20. (Không cử hành lễ thánh Rosa Lima, trinh nữ).

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Đaminh Saviô Hoàng Ngọc Linh, SDB (2012)

– Cha Phêrô Nguyễn Tấn Tới, SDB (2012)

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần