Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 30.8.2020 đến 06.9.2020
Ngày đăng: 30/08/2020

Lịch Phụng vụ từ ngày 30.8.2020 đến 06.9.2020 

 

THÁNG TÁM 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển. Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá và gia đình họ, luôn được bình an.

 

30           12        X         CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

Ngày chầu lượt: giáo xứ Đức Mỹ.

31           13        X         Thứ Hai. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.

 

THÁNG CHÍN 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

 

01.09      14.07   X         Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên.

02           15        X         Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

Ngày Quốc khánh, cầu cho tổ quốc.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Gioan B. Nguyễn Quang Minh (1992)

03           16        Tr         Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

Kỷ niệm ngày cung hiến nhà thờ giáo xứ Xuân Sơn (2017).

04           17        X         Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5 ; Lc 5,33-39.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

– Cha Antôn Trần Văn Binh (2003)

– Cha Phêrô Đặng Duy Linh (2003)

– Cha Alphongsô Nguyễn Văn Thế (2003)

– Cha Giuse Trần Đình Toàn, CSC (2012)

Tại Tượng đài Chúa Kitô Vua, núi Tao Phùng:

17g00: Thánh lễ.

05           18        X         Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 1Cr 4,6b-15 ; Lc 6,1-5.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Phêrô Trần Đình Trọng (1985)

Tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu:

10g00     :           Thánh lễ

19g00     :           – Rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ

               – Lần hạt Mân Côi

               – Chầu Mình Thánh Chúa

06           19        X         CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Êđuađô Trần Ngọc Hoan, OC (1997)

 

Nguồn: GP Bà Rịa

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần