Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 13.9.2020 đến 20.9.2020
Ngày đăng: 13/09/2020

Lịch Phụng vụ

từ ngày 13.9.2020 đến 20.9.2020 

 

THÁNG CHÍN 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

 

13           26        X         CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35. (Không cử hành lễ thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội thánh).

Ngày chầu lượt: Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa.

 

14           27        Đ         Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15           28        Tr         Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Gioan B. Võ Thanh Tùng (2005)

16           29        Đ         Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.

17           01.08   X         Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Tr). 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.

18           02        X         Thứ Sáu. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.

19           03        X         Thứ Bảy. Thánh Gianuariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

20           04        X         CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a. (Không cử hành lễ thánh Anrê Kim Taegôn, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Hòa Hội.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Bernađô-Duệ Nguyễn Hùng Dũng, OC (2001)

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần