Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Lịch Phụng vụ từ ngày 20.9.2020 đến 27.9.2020
Ngày đăng: 19/09/2020

Lịch Phụng vụ

từ ngày 20.9.2020 đến 27.9.2020 

 

THÁNG CHÍN 2020

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh. Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.

 

20           04        X         CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a. (Không cử hành lễ thánh Anrê Kim Taegôn, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Hòa Hội.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Bernađô-Duệ Nguyễn Hùng Dũng, OC (2001)

21           05        Đ         Thứ Hai. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

Kỷ niệm ngày qua đời:

Cha Giuse Nguyễn Hữu Lộc (1971)

22           06        X         Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha Đaminh Phạm Đình Hảo (1994)

23           07        Tr         Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

24           08        X         Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Phêrô Vũ Linh Xuân, OC (1982)

25           09        X         Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

26           10        X         Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.

27           11        X         CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục).

Ngày chầu lượt: giáo xứ Sao Mai.

Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục:

Cha M. Thêôphane Vena Phạm Hữu Ái, OC (2001)

 

Nguồn: GP Bà Rịa 

You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần