Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (14.10.2018)
 Mac-cô đoạn 10 câu 23: Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng:/ “NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ/ VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA KHÓ BIẾT BAO”.
Lạy Chúa Giê-su,/ để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình,/ xin đừng để chúng con quá cậy dựa vào của cải trần gian,/ nhưng tiên vàn biết làm giàu trong ân tình với Chúa và với nhau/ Amen.
Hạnh phúc qua việc trao ban Hạnh phúc qua việc trao ban

Người thanh niên trong đoạn Tin Mừng hôm nay là một người giầu có. Anh có tiền. Anh giầu sang. Anh được mọi người kính trọng. Thế nhưng, anh vẫn cảm thấy trống vắng. Anh vẫn khắc khoải một điều gì đó vượt lên đồng tiền. Đó chính là hạnh phúc khởi đi từ sự trao ban mà Chúa Giêsu đã chỉ cho anh....
You are here: Trang chủ