Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 13/10/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 07/10/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 01/10/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 21/09/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA HẰNG NGÀY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/09/2018
5 PHÚT LỜI CHÚA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 07/09/2018
5 Phút Lời Chúa Tuần 23 Thương niên B Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/09/2018
5 Phút Lời Chúa Tuần 22 Thương niên B Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Lời Chúa >> 5 phút Lời Chúa