Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 24/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 24.05.2020 đến 31.05.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 16/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 17.05.2020 đến 24.05.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 09/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 10.05.2020 đến 17.05.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/05/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 03.05.2020 đến 10.05.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 25/04/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 26.04.2020 đến 03.05.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 19/04/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 19.04.2020 đến 26.04.2020 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 11/04/2020
Lịch Phụng vụ từ ngày 12.04.2020 đến 19.04.2020 Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Phụng vụ >> Lịch phụng vụ trong tuần