Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 28/06/2019
"Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời." Tin Mừng thánh Luca 10,20b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 28/06/2019
"Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." Tin Mừng thánh Luca 9,60 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/06/2019
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo." Tin Mừng thánh Luca 9,23b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/06/2019
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy." Tin Mừng thánh Gioan 14,23 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 03/06/2019
"Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con." Tin Mừng thánh Gioan 17,24a Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 18/05/2019
" Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." Tin Mừng thánh Gioan 14,35 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 15/05/2019
"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Tin Mừng thánh Gioan 13,34b Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh