Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 31/01/2019
"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Tin Mừng thánh Luca 6,21b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 31/01/2019
"Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Tin Mừng thánh Luca 5,5 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/01/2019
" Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Chúa Giêsu" Tin Mừng thánh Luca 4,22 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/01/2019
"Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn." Tin Mừng thánh Luca 4,18a Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 14/01/2019
'Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Tin Mừng thánh Gioan 2,5 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/01/2019
" Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con." Tin Mừng thánh Luca 3,22b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 02/01/2019
"Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người." Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11a Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh