Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Ngày đăng: 23/08/2019
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." Tin Mừng thánh Luca 14,13-14b Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/08/2019
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào." Tin Mừng thánh Luca 12,24a Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/07/2019
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!" Tin Mừng thánh Luca 12,49 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/07/2019
“ Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến." Tin Mừng thánh Luca 12,40 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 30/07/2019
"Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Tin Mừng thánh Luca 12,21 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/07/2019
"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho". Tin Mừng thánh Luca 11,10 Đọc tiếp ...
Ngày đăng: 23/07/2019
"Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Tin Mừng thánh Luca 10,42b Đọc tiếp ...
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh