Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Giáo Xứ Hải Sơn. Xin Chúa chúc lành cho bạn!
Học hỏi Lời Chúa - Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày đăng: 12/10/2018
Học hỏi Lời Chúa
Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
 

I. TIN MỪNG

Truyền tin cho Đức Ma-ri-a

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

26 In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth,27 to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
28 And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you."
29 But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be.
30 Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.
31 Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus.
32 He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father,33 and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
34 But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" 35 And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
36 And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren;37 for nothing will be impossible for God."
38 Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.

II. HỎI THƯA

01. Hỏi : Thánh Kinh nói tới những tổng lãnh thiên thần nào ?
          - Thưa : Tổng lãnh thiên thần Micael, Gabriel và Raphael.

02. Hỏi : Gabriel (tiếng Do Thái : גַּבְרִיאֵל, (Gaḇrî'ēl), tiếng Ả Rập : جبرائيل Jibrā'īl) nghĩa là gi ?
          - Thưa : Uy lực của Thiên Chúa.

03. Hỏi : Trong Thánh Kinh Tân Cựu Ước, Tổng lãnh Thiên Thần Gabrie được sai đến với những ai ?
          - Thưa : Với Đức trinh nữ Maria ở Nadarét để nói rõ cho Mẹ biết định mệnh của Mẹ (Lc 1,23) ; với Dacaria để nói cho biết việc sinh hạ của Gioan tẩy giả (Lc 1,11-19) ; cho Đanien biết việc Đấng thiên sai đến (Đn 9,21).

04. Hỏi : Maria (từ tiếng Latinh; tiếng Do Thái: מרים‎, chuyển tự Miriam), có nghĩa là gì ?
          - Thưa : Bà Chúa, Người được Chúa thương yêu, Đức Bà biển cả...

05. Hỏi : Trong Thánh Kinh có tám người mang tên Maria là những ai ?
          - Thưa :
1. Chị ông Maisen thường gọi là Miriam (Xh 15,20-21; Ds 12,1-10);
2. Một phụ nữ con gái của Étra (1 Sb 4,17);
3. Maria Mađalêna, người phụ nữ được trừ khỏi bảy quỉ (Lc 8,2);
4. Maria chị Ladarô và em của Mácta (Lc 10,38-42);
5. Maria mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan (Mc 15,40-47);
6. Maria vợ ông Clôpát (Ga 19,25) có lẽ là mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan;
7. Maria mẹ của Thánh Máccô tác giả Phúc âm II (Cv 12,12);
8. Maria là một Kitô hữu ở Rôma mà Thánh Phaolô gửi lời chào (Rm 16:6).

06. Hỏi : Giêsu (Tiếng Latinh : Iesus, tiếng Hi Lạp: Ἰησοῦς (Iesous), tiếng Aramaic : chữ ישוע (Yeshua) có nghĩa là gì ?
          - Thưa : “Thiên Chúa cứu độ”.

07. Hỏi : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Thiên sứ Gabriel đã gọi Mẹ gọi là “Đấng đầy ân sủng” : lối nói mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa đã làm gì cho Mẹ ?
          - Thưa : * Thiên Chúa đã làm cho Mẹ được tràn đầy ân phúc;
* Thiên Chúa đã ban cho Mẹ tất cả vẻ duyên dáng nhờ những ân điển của Người;
* Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở thành vô cùng đáng yêu trong mắt Người; và vì vậy, ân huệ của Người và tình yêu của Người luôn hướng về Mẹ;
* Thiên Chúa bị hấp dẫn bởi vẻ duyên dáng của Mẹ, vẻ duyên dáng do chính Người tạo nên bằng các ân huệ thiêng liêng của Người.

08. Hỏi : “Đẹp lòng Thiên Chúa” nghĩa là gì ?
          - Thưa : Được Thiên Chúa ưu ái, xứng đáng được Thiên Chúa ban những ơn đặc biệt.

09. Hỏi : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Nói lên bản tính gì của Hài Nhi ?
          - Thưa : Thiên tính của Hài Nhi.

10. Hỏi : Trước những lời Thiên Chúa truyền dạy, noi gương Mẹ Maria, chúng ta có thái độ thế nào?
          - Thưa : Vâng phục trong tin tưởng tuyệt đối, phó thác mọi sự cho Chúa dẫn dắt, một lòng mến yêu thực thi ý Chúa.

III. TRẮC NGHIỆM

01. Thánh Kinh nói tới những tổng lãnh thiên thần nào ?
          a. Tổng lãnh thiên thần Micael.
          b. Tổng lãnh thiên thần Gabriel.
              c. Tổng lãnh thiên thần Raphael.
              d. Cả a, b và c đúng.

02. Gabriel (tiếng Do Thái : גַּבְרִיאֵל, (Gaḇrî'ēl), tiếng Ả Rập : جبرائيل Jibrā'īl)  nghĩa là gi ?  
          a. Thầy thuốc của Thiên Chúa.
          b. Ai bằng Thiên Chúa.
          c. Uy lực của Thiên Chúa.
              d. Cả a, b và c đúng.

03. Trong Thánh Kinh Tân Cựu Ước, Tổng lãnh Thiên Thần Gabrie được sai đến với những ai ?
          a. Với Đức trinh nữ Maria ở Nadarét để nói rõ cho Mẹ biết định mệnh của Mẹ (Lc 1,23) ;
          b. Với Dacaria để nói cho biết việc sinh hạ của Gioan tẩy giả (Lc 1,11-19) ;
               c. Cho Đanien biết việc Đấng thiên sai đến (Đn 9,21).
          d. Cả a, b và c đúng.

04. Maria (từ tiếng Latinh; tiếng Do Thái: מרים‎, chuyển tự Miriam), có nghĩa là gì ?
          a. Bà Chúa,
          b. Người được Chúa thương yêu,
               c. Đức Bà biển cả...
          d. Cả a, b và c đúng.

05. Trong Thánh Kinh có tám người mang tên Maria là những ai ?
          a. Chị ông Maisen thường gọi là Miriam
(Xh 15,20-21; Ds 12,1-10);
          b. Một phụ nữ con gái của Étra (1 Sb 4,17);
              c. Maria Mađalêna, người phụ nữ được trừ khỏi bảy quỉ
(Lc 8,2);
             d. Maria chị Ladarô và em của Mácta (Lc 10,38-42);
e. Maria mẹ của Thánh Giacôbê và Gioan (Mc 15,40-47);
g. Maria vợ ông Clôpát (Ga 19:25) có lẽ là mẹ của Thánh
 Giacôbê và Gioan;
h. Maria mẹ của Thánh Máccô tác giả Phúc âm II (Cv 12,12);
i. Maria là một Kitô hữu ở Rôma mà Thánh Phaolô gửi lời chào
          (Rm 16,6).
          k. Tất cả đều đúng.

06. Giêsu (Tiếng Latinh : Iesus, tiếng Hi Lạp : Ἰησοῦς (Iesous), tiếng Aramaic : chữ ישוע (Yeshua) có nghĩa là gì ?
          a. Cha của kẻ tin.
          b. Thiên Chúa thi ân.
          c. Thiên Chúa cứu độ
              d. Tặng ân của Thiên Chúa.

07. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Thiên sứ Gabriel đã gọi Mẹ gọi là “Đấng đầy ân sủng” : lối nói mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa đã làm gì cho Mẹ ?
          a. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ được tràn đầy ân phúc;
          b. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ tất cả vẻ duyên dáng nhờ những ân điển của Người;
          c. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở thành vô cùng đáng yêu trong mắt Người; và vì vậy, ân huệ của Người và tình yêu của Người luôn hướng về Mẹ;
          d. Thiên Chúa bị hấp dẫn bởi vẻ duyên dáng của Mẹ, vẻ duyên dáng do chính Người tạo nên bằng các ân huệ thiêng liêng của Người.

08. “Đẹp lòng Thiên Chúa” nghĩa là gì ?
          a. Được Thiên Chúa ưu ái.
          b. Xứng đáng được Thiên Chúa ban những ơn đặc biệt.
              c. Được con người quý trọng.
          d. Chỉ có a và b đúng.   

09. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” Nói lên bản tính gì của Hài Nhi ?
          a. Nhân tính của Hài Nhi.
          b. Thiên tính của Hài Nhi.
              c. Tạo vật tính của Hài Nhi.
          d. Cả a, b và c đúng.

10. Trước những lời Thiên Chúa truyền dạy, noi gương Mẹ Maria, chúng ta có thái độ thế nào ?  
          a. Vâng phục trong tin tưởng tuyệt đối,
          b. Phó thác mọi sự cho Chúa dẫn dắt,
              c. Một lòng mến yêu thực thi ý Chúa.
          d. Cả a, b và c đúng.
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Tin mừng thánh Luca 1,38

III. TRẮC NGHIỆM
01. d. Cả a, b và c đúng.
02. c. Uy lực của Thiên Chúa.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. k. Tất cả đều đúng.
06. c. Thiên Chúa cứu độ
07. e. Cả a, b và c đúng.
08. d. Chỉ có a và b đúng.  
09. b. Thiên tính của Hài Nhi.
10. d. Cả a, b và c đúng.

Gb. Nguyễn Thái Hùng
You are here: Trang chủ >> Thánh Kinh >> Vui học Thánh Kinh